Szukaj:
 

 

 

Dolina Noteci - widok z Góry Rzadkowskiej

 

CHARAKTERYSTYKA GMINY

    Gmina Kaczory jest gminą wiejską o powierzchni 150 km2, malowniczo położoną w pasie ziem nadnoteckich, w północno-zachodniej Wielkopolsce. W jej skład wchodzi 12 sołectw: Kaczory, Brodna, Dziembowo, Dziembówko, Jeziorki, Krzewina, Morzewo, Prawomyśl, Równopole, Rzadkowo, Śmiłowo, Zelgniewo
    Gmina Kaczory jest gminą na miarę XXI w., nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się, należącą do wąskiego grona gmin w pełni wyposażonych w sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową i telefoniczną. Cechuje ją wzorowo zorganizowana oświata. W gminie jest pięć szkół podstawowych i gimnazjum. Wszystkie mają biblioteki, pracownie komputerowe i internet. Wychowaniem przedszkolnym w siedmiu placówkach objętych jest ponad 80% dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każda miejscowość sołecka wyposażona jest w boisko, w każdej działa wiejski dom kultury. Przy szkołach w Kaczorach, Dziembowie i Śmiłowie są nowoczesne sale gimnastyczne. Działające w gminie cztery kluby sportowe dysponują pełnowymiarowymi boiskami piłkarskimi, szatniami i trybunami. W gminie funkcjonuje pięć jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym OSP Kaczory działa w ramach krajowego systemu gaśniczo-ratunkowego. Wszystkie jednostki dysponują nowoczesnym sprzętem gaśniczo-pożarniczym, a jednostki w Kaczorach i Dziembowie dodatkowo nowymi funkcjonalnymi samochodami pożarniczymi. Z roku na rok poprawiają się warunki mieszkaniowe i infrastruktura drogowa w gminie. Na dzień dzisiejszy większość miejscowości gminy posiada odnowione nawierzchnie dróg i chodniki z kostki polbrukowej. Wkrótce na terenie Kaczor powstanie nowoczesny obiekt sportowy. Będzie to kryta pływania, której budowa jest już w trakcie realizacji.
    Gmina Kaczory stwarza dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi około 410 podmiotów, w tym kilkanaście bardzo silnych, stale inwestujących firm. Główny potencjał gospodarczy ulokowany jest w Śmiłowie i w Kaczorach.
    Bardzo dobra jest również baza kulturalna. W Kaczorach prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa orkiestra dęta, którą prowadzi kapelmistrz Zdzisław Nawrot i zespół wokalny „Sonata" pod kierownictwem Jana Margowskiego.
    Na terenie gminy spotkać można wiele interesujących zabytków. Najcenniejsze z nich to: kościół św. Andrzeja Boboli w Kaczorach, kościół w Morzewie z kopułą wieży, nawiązującej do budownictwa bizantyjskiego, neogotycki kościół w Dziembowie oraz pałace: w Krzewinie (1912 r.) i Rzadkowie (1830 r.) Na uwagę zasługują również miejsca pamięci historycznej: pomnik 45 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w 1939 r., obelisk upamiętniający kaprala Piotra Konieczkę - pierwszą ofiarę II wojny światowej w Wielkopolsce oraz tablica pamiątkowa w Zelgniewie ku czci bohaterskich obrońców ojczyzny. 
    Wypoczynek na terenie gminy uatrakcyjniają liczne imprezy kulturowe, z których prestiżowy charakter mają: „Wielka Gala Jeździecka", „Turniej Wsi", „Sejmik Teatrów Wiejskich", „ Kariera - Lustracja Przyszłych Gwiazd". 
    Skarbem gminy jest również przyroda - dzika, nieskażona, doskonale wkomponowana w polodowcowy krajobraz. Wiele cennych i rzadkich gatunków flory i fauny jest tu na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko dobrze rozejrzeć się wokół. Największe ich skupisko występuje szczególnie w południowej i zachodniej części gminy - na tzw. obszarach specjalnej ochrony ptaków i siedlisk, należących do sieci NATURA 2000. Cała zachodnia część gminy, począwszy od Jez. Wapieńskiego na północy, dalej Pilsko, Jeziorki po Dziembówko na południu to krańce Puszczy Gwdy. Chroni się tu takie ptaki jak: lelek, lerka, dzięcioł czarny czy gągoł. Osobliwościami tego terenu są także: kania czarna, ruda, nurogęś, puchacz i rybołów. Ryby reprezentuje boleń.
W 1994 r. niedaleko Kaczor i jeziora Kopcze utworzono rezerwat „Torfowisko Kaczory". Rezerwat zajmuje powierzchnię 32,77 ha, a ochroną objęto w nim dwa torfowiska przejściowe, bogate w zbiorowiska roślin bagiennych i torfowych. Największą jego osobliwością jest objęta ścisłą ochroną wierzba borówkolistna. Występują tu także: rosiczka okrągłolistna, bobrek trójlistkowy oraz liczne gatunki mszaków, m.in. mochwiak błotny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity i 14 gatunków torfowców.
    
Bogactwem przyrodniczym cechują się również południowe krańce gminy - tereny nad Notecią, które są częścią trzech dużych obszarów NATURA 2000: Specjalnego Obszaru Ochrony Dolina Noteci (wg Dyrektywy Siedliskowej), Obszarów Specjalnej Ochrony - Nadnoteckie Łęgi oraz Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego (wg Dyrektywy Ptasiej). Są one ostoją rzadkich gatunków ptaków o randze europejskiej, takich jak: kania czarna, ruda, rybitwa czarna, derkacz, żuraw, bielik, zimorodek, gąsiorek czy podróżniczek. Bogaty jest tu również świat kaczek, który reprezentują: różeniec, cyraneczka, kaczki lęgowe, kolorowe płaskonose. Spacer doliną uatrakcyjnia śpiew świerszczaka, strumieniówki, dziwoni i słowika szarego. Najlepszymi porami roku do obserwacji ptaków na tym obszarze są: wiosna i jesień - czas migracji. 
    
Na terenie gminy jest także kilka pomników przyrody: lipa drobnolistna w Zelgniewie, dąb szypułkowy w Jeziorkach, dwa dęby szypułkowe w Śmiłowie, trzy dęby szypułkowe, lipa drobnolistna i jesion wyniosły w Rzadkowie, 150-letni klon koło Kaliny (Nadleśnictwo Kaczory) i 200-letni kasztanowiec w Brodnej.
    
Malowniczy krajobraz to kolejny atut gminy. O jego specyfice i niepowtarzalności zadecydowała działalność lodowca w minionym okresie. Najbardziej urozmaicone formy występują w obrębie Doliny Środkowej Noteci na południu gminy. Koryto rzeki Noteć okalają rozległe łąki i pastwiska z nielicznymi enklawami zarośli i krzewów. Dolinę zamykają wzgórza morenowe, poprzecinane jarami. Czubatka to najwyższy szczyt Gór Morzewskich. Obcowanie z tutejszą naturą niewątpliwie koi nerwy, pozwala na chwile relaksu i zapomnienia. A miejscowe okazy cieszą oko nie tylko botaników, zootechników, ale także miłośników fotografii. Bo fotografować jest tu z pewnością co...
    
Gmina Kaczory ma również wiele do zaoferowania zwolennikom turystyki aktywnej. Jej obszar to prawdziwe eldorado dla miłośników wędkarstwa. Jest tu jedenaście czystych jezior zasobnych w różne gatunki ryb. Otoczone lasami i polami stwarzają możliwości kontaktu z przyrodą, obserwacji ptaków i zwierząt leśnych. Atutami tutejszych akwenów są: cisza, dobra dostępność do brzegu oraz usytuowanych w pobliżu osad wiejskich. Godne polecenia są tu następujące akweny: jez. Kopcze, Jez. Bobrowe, Jez. Wapieńskie, jez. Jeziorki. Jez. Bobrowe Małe (łowisko specjalne). Na konie warto udać się do Brodnej. W miejscowym gospodarstwie agroturystycznym Zofia i Jerzy Kościelscy prowadzą hodowlę zachowawczą koników polskich, które są potomkami dzikich leśnych tarpanów. Tutejsza hodowla liczy 14 koni, wśród których są kuce sportowe, koniki polskie i polski koń szlachetny półkrwi. Oferowane konie odpowiadają każdemu stopniu wyszkolenia jeźdźców. Jazdy konne odbywają się w rodzinnych grupach (do 5 osób) wyznaczonymi szlakami konnymi o łącznej długości kilkudziesięciu km na terenie Nadleśnictw: Kaczory i Zdrojowa Góra. W ofercie obok jazd rekreacyjnych, lekcji konnych znajduje się hipoterapia, adresowana głównie do osób z dysfunkcją ruchu. Wycieczki wozem konnym organizowane tu w ciągu całego roku, pozwalają w pełni poznać tutejsze malownicze okolice. A zimowy kulig zorganizowany na życzenie gości, dostarczy z pewnością wielu niesamowitych wrażeń.
    
Miłośnikom rowerowych wojaży polecamy szlaki turystyczne, które wiodą przez tereny naszej gminy. Są to:

  • Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute R - 1 - która docelowo prowadzi z Osieka nad Notecią do Kaliny (Piła). Na terenie gminy wiedzie przez następujące miejscowości: Byszewice, Rzadkowo, Kaczory. Na ostatnim odcinku łączy się z dydaktyczną ścieżką rowerową „Smok". Na szlaku warto zwrócić uwagę na pałac w Rzadkowie z 1820 r. i na kilka pomników przyrody w okolicznym parku (4 dęby szypułkowe). Przejeżdżając przez Byszewice nie sposób nie zauważyć „Smerfolandii"- zagrody, pełnej dziwnych stworów, założonej przez okolicznego mieszkańca - Pawła Wojciechowskiego. Spotkanie z poruszającymi się stworami będzie na pewno atrakcją i pouczającą lekcją dla każdego malucha. W Kaczorach z kolei uwagę na trasie zwraca gmach szkolny, połączony z nowoczesną salą gimnastyczną;

  • Transwielkopolska Trasa Rowerowa - na odcinku: Piła - Płotki - Zelgniewo . W Zelgniewie proponujemy odbić nieco z szlaku i zahaczyć o miejscowe jeziora: Kleszczynek i Wapieńskie. W centrum miejscowości koniecznie trzeba zobaczyć starą dzwonnicę z 1929 r., wybudowaną przez ewangelików, na której od 2009 r. widnieje tablica, poświęcona bohaterskim obrońcom ojczyzny, którzy I września stanęli do nierównej walki z najeźdźcą hitlerowskim;

  • Rowerowy szlak czerwony (PI - 7007 c) - odcinek Piła - Płotki - Zelgniewo i dalej przez Śmiardowo Krajeńskie do Górki Klasztornej k. Łobżenicy.

  • Leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa „SMOK" - przez teren gminy przebiega fragment ścieżki. Wycieczka tym odcinkiem pozwala zaobserwować nietypowe zjawiska hydrologiczne takie jak: okresowy staw, łożysko okresowej rzeki i przyrodnicze, związane z funkcjonowaniem lasu (np. drzewostan dwupiętrowy).

Piechurom oferujemy dwa oznaczone szlaki piesze:

  • Pieszy szlak niebieski (WK - 3515n) - Piła (dworzec PKP) - Płotki - Jeziorki - Kaczory. Długość całego szlaku 23 km. W Jeziorkach mijamy urokliwe jez. Jeziorki o pow. 7,2 ha. Akwen ten słynie z zasobnych ryb, dlatego warto na pieszą wyprawę zabrać ze sobą wędkę i w Jeziorkach zaplanować sobie postój. Wymaganą opłatę można uiścić na miejscu. Nieco dalej za jeziorem, jeszcze przed krajową 10, po lewej stronie - stara dzwonnica z czerwonej cegły, postawiona w 1912 r. przez p. Górala na pamiątkę wyświęcenia na księży jego dwóch braci. Ongiś wisiały na niej dwa dzwony - jeden zaginął podczas pierwszej, a następny w czasie drugiej wojny światowej. Znajdowała się tu również figurka Matki Boskiej z Jezusem, którą w 1939 r. Niemcy wrzucili w otchłań. Przed dzwonnicą stoi pomnik ku czci kaprala Piotra Konieczki - pierwszej ofiary II wojny światowej w Wielkopolsce, ufundowany przez wójta gminy z okazji 70 rocznicy wojny. Przy krajowej 10 można zatrzymać się na nocleg i obiad w Zajeździe „Flanka";

  • Pieszy szlak żółty (WK - 240 y) - Osiek nad Notecią - Białośliwie - Kaczory - Piła Kalina. Odcinek 1 : Kaczory - Kalina - Motylewo - Stobno. Odcinek 2: Osiek nad Notecią - Krostkowo - Białośliwie - Kaczory.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Urząd Gminy w Kaczorach

Turniej wsi w Kaczorach

Jezioro Kopcze w Kaczorach

Kaczory z lotu ptaka


Kościół pw. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej                                                                           
Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady w
Kaczorach

Obiekt szkolny w Kaczorach
(szkoła
podstawowa i gimnazjum)
Orkiestra dęta w Kaczorach
 

Pałac w Krzewinie

Szkoła Podstawowa w Dziembowie 

Wielka Gala Jeździecka w Dziembowku

Zespół "Sonata"


Bieg uliczny "Kaczorska 10"


Jezioro"Jeziorki"


Kościół pw. św. Małgorzaty P.M. i Matki Bożej Szkaplerznej w Śmiłowie

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Morzewie 

 


Osiedle Przylesie w Kaczorach


Pomnik Ofiar Gór Morzewskich


Sala gimnastyczna w Śmiłowie


Kaczory z lotu ptaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


a

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".