Szukaj:
 

 

"Gimnazjum w Kaczorach ma już swojego patrona"


W piątek 16 października uczniowie gimnazjum w Kaczorach przeżywali jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu ich szkoły - uroczystość nadania gimnazjum imienia Jana Pawła II. Podniosła uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele p.w. Błogosławionej Franciszki Siedliskiej, podczas której biskup Jan Tyrawa poświęcił sztandar szkoły, dumnie niesiony przez Radę Rodziców (Krystynę Adamczyk, Małgorzatę Wład i Macieja Wojciechowskiego. W homilii biskup wyjaśnił na czym polegała wielkość papieża:

- Wielkość Jana Pawła II polegała na tym, że potrafił łączyć wymiar religijny z wymiarem uniwersalnym tzn. z tym wymiarem, który dotyczy każdego człowieka niezależnie od tego czy deklaruje się jako człowiek wierzący, czy jako niewierzący. Kładł duży nacisk, by te dwa wymiary łączyć bez względu na religię, kulturę i pokazywać jedność. Niejednokrotnie podkreślał, że fundamentem wymiaru uniwersalnego jest religia (...). Papież każdemu miał coś do powiedzenia. Był zrozumiały i chętnie słuchany, bo mówił o fundamentach społeczeństwa, o naturze ludzkiej i godności (...). Zwrócił się również do gimnazjalistów z cenną radą:

- Jeśli chcecie naprawdę czcić imię swojego patrona to musicie przesłanie Jana Pawła II nieustannie analizować, obcować z nim na co dzień.
Po tej cennej dla ducha nauce, spod kościoła ruszył korowód w kierunku gmachu gimnazjum. Przy wejściu do budynku uwagę zwracała odświętna dekoracja sal, galowo poubierani uczniowie i kadra.

Na wstępie pni dyrektor Grażyna Miler powitała wszystkich przybyłych gości wśród, których znaleźli się: wspomniany już wcześniej biskup ks. Jan Tyrawa, ks. dziekan Roman Jakubowski, ks. proboszcz Hieronim Krawczyński, proboszczowie parafii w gminie, wójt Brunon Wolski, przewodniczący Rady Gminy Stefan Kowal, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Stefan Kitela. Honorowe miejsca na widowni zajęli również: Henryk Stokłosa, właściciel Zakladów HS, Bogusław Mikita – cżłonek Zarządu Powiatu Pilskiego, przewodniczący Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych Alfons Nowak, radni, dyrektorzy i kierownicy pomocniczych jednostek samorządowych. Dyrektor gimnazjum przypomniała historię powstania szkoły, aktualną jej działalność i starania o nadanie imienia i sztandaru. Na koniec podkreśliła:

- Noszenie imienia Jana Pawla II jest dla nas zaszczytem, ale również zobowiązaniem do życia w prawdzie, w pokoju, poszanowaniu drugiego człowieka oraz w respektowaniu jego praw. Wierzę, ze ta osoba będzie miała ogromny wpływ na system wartości, którym będą się kierować w życiu nasi uczniowie. Dziedzictwo duchowe, moralne i intelektualne podarowane światu przez polskiego papieża zobowiązuje nas do ciągłego samodoskonalenia. Postaramy się godnie nosić to imię.

W końcu nadszedł czas na odczytanie i wręczenie Aktu Nadania Imienia i Aktu Fundacyjnego Sztandaru pani dyrektor. Tej ważnej czynności dokonali: wójt gminy Brunon Wolski i Stefan Kowal, przewodniczący Rady Gminy. Bardzo widowiskowy charakter miał moment przekazania sztandaru najpierw pani dyrektor gimnazjum przez Radę Rodziców, a później uczniom. W dalszej części uroczystości wicedyrektor gimnazjum Halina Markiewicz przeprowadziła ślubowanie na sztandar szkoły, po którym po raz pierwszy usłyszeliśmy hymn szkoły w wykonaniu uczniów gimnazjum. Cóż więcej mówić, piękny tekst (Jolanta Kryger), piękna muzyka (Józef Jaster) i profesjonalne wykonanie. Od tego momentu widownia zamilkła. Wszyscy z wielką uwagą, zdumieniem i zachwytem słuchali i oglądali części artystycznej, przygotowanej przez uczniów. Słowem, muzyką i śpiewem gimnazjaliści przypomnieli nam najważniejsze momenty z życia papieża. Głos zabrali również zaproszeni goście. Bogusław Mikita odczytał list od starosty pilskego. Do gimnazjalistów słowa skierował również Stefan Kitel – dyrektor Wydziały Nadzoru Pedagogicznego:

- Człowiek jest jak drzewo. Jego siła wypływa z mocnych korzeni. I to dzięki nim, potrafi osiągnąć życiowy sukces. Tymi korzeniami niech dla was będą wartości, którymi kierował się w życiu wasz patron .Niech jego imię towarzyszy wam w trudach codziennego życia, przynosi zaszczyt i dumę.

W podsumowaniu wójt gminy Kaczory pochwalił uczniów za profesjonalny występ i zaangażowanie w organizację całej uroczystości . Wyraził dumę i zadowolenie z istnienia w naszej gminie gimnazjum, którego uczniowie prezentują tak wysoki poziom. Po wielu ciepłych słowach skierowanych do uczniów, poświęcono i odsłonięto tablicę pamiątkową w holu budynku. Wstęgę inauguracyjną zdjęła dyrektor gimnazjum wspólnie z przedstawicielką Samorządu Uczniowskiego – Beatą Semanicką. Na koniec wszyscy zwiedzili sale lekcyjne, obejrzeli okolicznościowe wystawy, przygotowane przez uczniów i pracowników. Każdy z chętnych osób mógł wpisać się do księgi pamiątkowej. Po tak wielu emocjach zaproszeni goście z wielką przyjemnością skorzystali z zaproszenia na poczęstunek, zorganizowany w szkolnej stołówce. Szwedzki stół był tak bogaty i świetnie zorganizowany jak cała uroczystość. Na pamiątkę tej ważnej uroczystość, każdy z przybyłych osób otrzymał okolicznościową przypinkę i folder.
Dyrekcji, pracownikom oraz uczniom składamy serdeczne gratulacje i słowa uznania za tak wspaniałe przygotowanie całej uroczystości.


 


a