Szukaj:
 

ŻELAZOWE GODY

 

W dniu 07 maja  2009 roku Wójt Gminy Kaczory – Brunon Wolski i kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego – Jadwiga Wojnicka odwiedzili w domu Dostojnych Jubilatów Państwa  Irenę i Bernarda Lachów  zam. w Kaczorach, którzy obchodzili Jubileusz 65 – lecia  pożycia małżeńskiego. Otrzymali oni serdeczne gratulacje i piękne kwiaty.

Jubilaci ze wzruszeniem i radością wspominali minione lata i cieszyli się, że mogli doczekać Żelazowych Godów. Właśnie to Oni mówili, że receptą na długoletnie i szczęśliwe  pożycie małżeńskie jest wzajemna miłość i umiejętność wybaczania. Państwo Lachowie  mieszkają w Kaczorach już ponad 60 lat , wychowali 6 dzieci, mają 20 wnuków i 23 prawnuków .

 

Wójt Gminy składając gratulacje życzył dalszych szczęśliwych lat w zdrowiu i wzajemnej  miłości. Powiedział, że pomimo trudności jakie musieli pokonywać Jubilaci, są ludźmi bardzo pogodnymi i radosnymi. Posiadają dużo mądrości życiowych, którymi potrafią dzielić się z innymi.

 

Kierownik USC

Jadwiga Wojnicka

Państwo Irena i Bernard Lachowie
obchodzili 65 - lecie
pożycia małżeńskiego

Kierownik USC złożyła jubilatom
serdeczne życzenia

Jubilaci z synem Bogdanem,
synową Teresą, wójtem gminy
Brunonem Wolskim i kierownik USC
Jadwigą Wojnicką

Wójta Gminy Brunon Wolski
złożył życzenia i wręczył
jubilatom kwiaty


a