Szukaj:
 

Pouczająca lekcja wychowania komunikacyjnego

 

9 czerwca dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej w Zelgniewie miały okazję uczestniczyć w bardzo ciekawej lekcji z wychowania komunikacyjnego. Zajęcia dla odmiany przeprowadzono poza murami placówek, tuż przy głównej drodze w Zelgniewie. Pouczający wykład, połączony z praktyką przeprowadził Stanisław Jędraszczak  z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Podczas zajęć nasze maluszki zostały pouczone o sposobach bezpiecznego poruszania się po jezdni. Lekcję podsumował krótki sprawdzian wiedzy, uwieńczony wręczeniem każdemu uczestnikowi certyfikatu z oceną, adekwatną do poziomu wyniesionej wiedzy. Podczas lekcji miała również miejsce krótka prezentacja wyposażenia samochodu policyjnego. Nie zabrakło także drobnych upominków dla uważnych słuchaczy – milusińscy otrzymali odblaskowe plakietki i słodkości.

                                                                                    

Paulina Perlińska

 

 

Dzieci otrzymały plakietki
odblaskowe i słodkości.

Pouczającą lekcję przeprowadził
Stanisław Jędraszczak
z Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego

Sierż. szt. Janusz Śliwiski zaprezentował
dzieciom wyposażenie samochodu policyjnego

 

 


a