Szukaj:
 

PROFILAKTYKA  ZDROWOTNA  W GMINIE  KACZORY

 

Gmina Kaczory każdego roku przystępuje do realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, których celem jest poprawa stanu zdrowia  mieszkańców.

Profilaktyka zdrowotna zajmuje ważne miejsce w dziedzinie zdrowia publicznego, dlatego zachęcamy naszych mieszkańców do korzystania z wszelkich oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnych badań profilaktycznych.

Celem programów profilaktycznych jest podnoszenie świadomości zdrowotnej mieszkańców, a w konsekwencji zachęcanie ich do bezpośredniego wzięcia udziału w badaniach profilaktycznych.

Dnia 7 czerwca 2010r. odbyło się spotkanie edukacyjne dla mieszkańców  zarówno kobiet i mężczyzn (od 50 roku życia)  w zakresie badań profilaktycznych, dotyczących nowotworu jelita grubego (udział wzięło 30 osób). W dniu tym dr n. med. Dariusz Godlewski z Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu zapoznał wszystkich z problematyką dotyczącą nowotworu jelita grubego oraz nowotworu gruczołu krokowego  u mężczyzn.

Każdy zainteresowany mieszkaniec otrzymał probówkę do pobrania próbki do badań oraz szczegółowo poinformowany jak należy pobrać próbkę do badania.

Dnia 10 czerwca 2010r.  przeprowadzone zostało badanie krwi u mężczyzn (na oznaczenie poziomu PSA) oraz  odebrane zostały probówki z pobranymi próbkami do badania na obecność krwi utajonej w kale   Z badań  tych skorzystało  80 osób.

 

Informujemy wszystkie Panie z Gminy  o bezpłatnych badaniach mammograficznych;

 Dnia 8 lipca 2010 roku od godz. 8.00 do godz. 15.00 przy Ośrodku Zdrowia w Kaczorach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne  dla  kobiet w wieku  50 – 69 lat.

 

Z badań tych mogą skorzystać Panie, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ.

 

 Jednocześnie informujemy wszystkich mieszkańców, że dnia 23 września 2010 roku odbędą się kolejne badania profilaktyczne finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu skierowane do wszystkich mieszkańców w zakresie profilaktyki schorzeń układu oddechowego( od 18 roku życia).

Badania te przeprowadzone zostaną przez Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy  k. Kalisza. Będą to badania rentgenowskie oraz spirometryczne.

Szczegółowe informacje na temat tych badań będą podane do publicznej wiadomości wszystkim mieszkańcom w ogłoszeniach przekazanych sołtysom.

Na każdym etapie działań profilaktycznych znaczącą  rolę odgrywa edukacja zdrowotna, której celem  jest wiedza jak  dbać o zdrowie własne i innych osób. Należy mieć świadomość, że zdrowie ma ścisły związek ze stylem życia oraz  środowiskiem fizycznym i społecznym.

Trzeba mieć świadomość, że profilaktyka jest kluczem dla zdrowia społeczeństwa, badania profilaktyczne są potrzebne nawet, jak nic nie boli. Nie marnujmy swojej szansy, badajmy się systematycznie i dawajmy przykład niezdecydowanym. Jeśli badania przeprowadzane są w odpowiednim czasie – zawsze istnieje szansa na wyleczenie.

                                                                                     

 

Jadwiga Wojnicka


a