Szukaj:
 

WYBORY  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

21   listopada  2010 r.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Śmiłowo

 

Kaczory

 

Dziembowo

 

Rzadkowo

 

Morzewo

 

GMINA

 

1

 

Liczba wyborców

uprawnionych

 

1420

 

2254

 

1002

 

688

 

668

 

6032

 

2

Liczba wyborców którym wydano

karty

 

874

 

1449

 

576

 

409

 

394

 

3702

 

3

 

Frekwencja (%)

 

 

61,55

 

64,29

 

57,49

 

59,45

 

 

58,98

 

61,37

 

4

 

 

Liczba głosów

ważnych

 

864

 

1426

 

566

 

403

 

391

 

3650

5

Kandydaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wolski Brunon

 

 

485

 

794

 

401

 

306

 

253

 

2239

 

% gł. ważnych

 

 

56,13

 

55,68

 

70,85

 

75,93

 

64,71

 

61,34

 

 

Cysarz Zbigniew

 

 

312

 

515

 

127

 

69

 

67

 

1090

 

% gł. ważnych

 

 

36,11

 

36,12

 

22,44

 

17,12

 

17,14

 

29,86

 

 

Golla Ryszard

 

 

67

 

117

 

38

 

28

 

71

 

321

 

 

% gł. ważnych

 

7,75

 

8,20

 

6,71

 

6,95

 

 

18,16

 

8,79

 

Informacja:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. został ogłoszony w Monitorze Polskim z dnia 29 listopada 2010 r. Nr 88, poz. 1030.

 

W związku z powyższym:

Objęcie obowiązków wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady ślubowania.

Ślubowanie wójt składa na sesji zwołanej przez przewodniczącego rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta – czyli najpóźniej do dnia 6 grudnia 2010 r.

 

Wójt Gminy Kaczory złożył ślubowanie na drugiej sesji zwołanej w dniu 2 grudnia 2010 r.


a