Szukaj:
 

P O D Z I Ę K O W A N I E

W imieniu organizatorów III Biegu Ulicznego Kaczorska 10” o Puchar Wójta Gminy Kaczory i II Mistrzostw Gminy Kaczory w Biegach Ulicznych Dzieci i Młodzieży wyrażam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc i bezcenne wsparcie następującym firmom, instytucjom i osobom: staroście pilskiemu panu Miłosławowi Mantajowi, właścicielowi Sklepu Sportowego „4 Run” w Pile - panu Markowi Jaroszewskiemu, dyrektorowi naczelnemu Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu - panu Andrzejowi Mikołajczakowi oraz kierownikowi Rejonu Dystrybucji Gazu w Pile – panu Henrykowi Grabowskiemu , panu Henrykowi Stokłosie - właścicielowi Zakładów „Farmutil H.S.” w Śmiłowie, dyrektorowi Oddziału Banku Spółdzielczego w Kaczorach - pani Anicie Golli, prezesowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Pile - panu Ryszardowi Michałkowi, panu Waldemarowi Woźniakowi - właścicielowi Zakładu Produkcyjno-Handlowego „Wokavit” w Kaczorach, panu Dariuszowi Chodanienokowi - właścicielowi Przedsiębiorstwa PHU „Darpol” w Kaczorach, panu Tadeuszowi Stępniewskiemu - właścicielowi Zakładu Produkcyjno-Handlowego w Morzewie, pani Marii Matkowskiej, reprezentującej Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych w Krzewinie, pani Alinie Kostce z Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Generali”, pani Bernadecie Kowalskiej - właścicielce Hurtowni Zabawek w Pile oraz panu Stanisławowi Małachowskiemu - prezesowi Klubu Sportowego „Gwardia” w Pile.

Dzięki Państwa ofiarności mogliśmy uhonorować pamiątkowymi medalami wszystkich uczestników biegów i nagrodzić aż 84 najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

Wyrażając swoją wdzięczność, życzę Państwu wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.

Słowa podziękowania kieruję również do pani Małgorzaty Śliwińskiej - głównej inicjatorki biegów, pani Emilii Wełnic – sołtys wsi Równopole, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Równopolu - pani Mirosławy Perskiej za przygotowanie placu i poczęstunku dla zawodników. Ogromne podziękowania należą się również gminnemu komendantowi OSP - panu Florianowi Kledzikowi, prezesowi ZOSP RP panu Zygmuntowi Dorszewskiemu, kierownikowi Posterunku Policji w Kaczorach - panu Adamowi Stępniewskiemu, wszystkim strażakom i funkcjonariuszom policji, którzy w tym roku zabezpieczali trasę, panu Jerzemu Żylińskiemu – głównemu sędziemu, sołtysom: panu Mirosławowi Kopertowiczowi, panu Zenonowi Kinowi, pracownikom Urzędu Gminy - pani Paulinie Banasik, podinspektor ds. promocji gminy i Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach - dyrektor, pani Krystynie Adamczyk, starszemu instruktorowi GOK Izabeli Skwirowskiej oraz gminnym zespołom instrumentalno-wokalnym, które swoim występem uświetniły to sportowe wydarzenie.

Za okazaną życzliwość i bezinteresowną pomoc przy organizacji biegów dziękuję także Radzie Sołeckiej z Równopola oraz wszystkim mieszkańcom Równopola, którzy czynnie wzięli udział w przygotowaniu imprezy.Brunon Wolski
/Wójt Gminy Kaczory


a