Szukaj:
 

O G Ł O S Z E N I E

 

                        WÓJT  GMINY  KACZORY  ORGANIZUJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KACZORY   HONOROWE  ODDANIE  KRWI.

 

Honorowi krwiodawcy w wieku od 18 do 65 lat proszeni są o zgłaszanie się u sołtysa  swojej wsi lub w Urzędzie Gminy w Kaczorach (J.Wojnicka – tel. 67 2842 371  wewn. 43)  najpóźniej do dnia 25 lipca br.

 

Krew pobierana będzie przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania.

 

Miejsce postoju ambulansu:

 

KACZORY (parking przy Przychodni Lekarskiej w Kaczorach ul. Pilska) dnia 29 lipca 2012 roku (niedziela) od godz. 9.30 do godz. 14.00 

 

Proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości. Przed oddaniem krwi zaleca się zjeść lekkie śniadanie i wypić dużą ilość płynów.


a