Szukaj:
 

Będzie  oświetlenie

 

Już niedługo mieszkańcy Kaczor będą mieli oświetlenie drogowe przy ulicach: Lipowej, Grabowej, Dębowej, Bukowej, Akacjowej i Kasztanowej. Zadania podjęło się Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „RAGAMA”  Leszek Przybyłek z Rogoźna. Firma zobowiązała się wykonać zadanie za cenę brutto 99634,93 zł.

Zgodnie z zamówienie zakres robót obejmuje m.in. układanie ręczne kabli wielożyłowych, rur osłonowych, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych ułożonych luzem w rowie kablowym, montaż i stawianie słupów oświetleniowych, opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie – 34 szt, montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach itp.

Planowany termin wykonania  zadania określono na 15 września br.

                        (acz)


a