Szukaj:
 

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

 

18 lipca w sali Gminnego O?rodka Kultury w Kaczorach odbyła się zaszczytna uroczysto?ć uhonorowania o?miu par małżeńskich z terenu gminy Kaczory, medalem nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie.

W okoliczno?ciowym spotkaniu oprócz jubilatów udział wzięły rodziny złotych par, wójt i  sekretarz Gminy Kaczory oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaczorach.

            W imieniu Prezydenta medale parom małżeńskim wręczył wójt Brunon Wolski. Natomiast pani sekretarz Gizela Durecka wspólnie z panią Jadwigą Wojnicką kierownikiem USC wręczyły okoliczno?ciowe dyplomy oraz legitymacje. Małżonkowie otrzymali także okoliczno?ciowe kwiaty. Jubilatom złożono najszczersze  życzenia i gratulowano dożycia tak pięknego jubileuszu. Po czę?ci oficjalnej na wszystkich czekał pyszny tort i lampka szampana, przy której wznoszono toasty za ?złotych małżonków?. Podczas spotkania jubilaci zdradzili, że podstawą  wspólnie przeżytych lat była miło?ć, wzajemna troska i zrozumienie.

            W?ród udekorowanych par podczas czwartkowej uroczysto?ci znale?li się: Zofia i Zbigniew Rozpłochowie z Kaczor, Barbara i Zygmunt Rajkowie z Morzewa, Zofia i Marian Siodowie z ?miłowa, Helena i Tadeusz Piosikowie z Rzadkowa, Kazimiera i Wacław Waszakowie z Byszewic, Kazimiera i Leon Bogusławcy z Morzewa, Janina i Józef Rentzowie z Morzewa oraz Władysława i Józef Pawłowscy z Morzewa.

 

* * * *

Państwo  Zofia i Zbigniew Rozpłochowie zam. w Kaczorach którzy związek małżeński zawarli dnia  25 sierpnia 1962 roku w Biało?liwiu.

Państwo Rozpłochowie  mieszkają w Kaczorach od kwietnia 1996 roku, wcze?niej przez 33  lata mieszkali w Brzostowie.  Wychowali 1 córkę i  mają 2 wnucząt.

 

Państwo Barbara i Zygmunt Rajkowie zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 19 grudnia  1962 roku w Kłecku..

Pan Rajek  mieszka w Morzewie od urodzenia a razem w Morzewie mieszkają już ponad 50 lat. Wspólnie wychowali 3 dzieci, mają 4 wnucząt.

 

Państwo  Zofia i Marian Siodowie zam. w ?miłowie którzy związek małżeński zawarli  dnia 16 lutego 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Siodowie  mieszkają w ?miłowie od 1971 roku, razem wychowali  4 dzieci i  mają  6 wnucząt.

 

Państwo Helena i Tadeusz Piosikowie zam. w Rzadkowie którzy związek małżeński zawarli dnia 19 lutego1963 roku w Kaczorach.

Państwo Piosikowie  mieszkają w Rzadkowie od urodzenia. Razem wychowali  2 dzieci i mają 5wnucząt.

 

Państwo Kazimiera i Wacław Waszakowie zam. w Byszewicach którzy związek małżeński zawarli dnia  15 kwietnia  1963 roku w Kaczorach.

Państwo Waszakowie w Byszewicach mieszkają  razem już 50 lat, Razem wychowali 3 dzieci, mają 8 wnucząt i 5 prawnucząt.

 

Państwo Kazimiera i Leon Bogusłąwscy zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia  1 czerwca 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Bogusławscy  mieszkają w Morzewie  od urodzenia. Razem wychowali 3 dzieci i mają 6 wnucząt.

 

Państwo  Janina i Józef Rentzowie zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 9 czerwca 1963 roku w Kaczorach.

Pan Rentz mieszka w Morzewie od urodzenia a razem z żoną  mieszkają od 1963 roku. Razem wychowali 3 dzieci i mają 8 wnucząt.

 

Państwo Władysława i Józef  Pawłowscy zam. w Morzewie którzy związek małżeński zawarli dnia 13 lipca 1963 roku w Kaczorach.

Państwo Pawłowscy mieszkają w Morzewie od urodzenia. Razem wychowali 3 dzieci, mają 12 wnucząt i 2 prawnucząt.

 

 

Monika Baszczyn

Jadwiga Wojnicka

Janina i Józef Rentzowie

Helena i Tadeusz
Piosikowie

Kazimiera i Wacław
Waszakowie

Państwo, Rajkowie,
Pawłowscy, Bogusławscy

Wszyscy jubilaci

Zofia i Marian Siodowie

 

 
Zofia i Zbigniew
Rozpłochowie


a