Szukaj:
 

 

Uczniowski Klub Sportowy

LEŚNIK” KaczoryXI Międzynarodowy Turniej Judo Juniorów Młodszych i Dzieci

 1. Organizator:

Gmina Kaczory

UKS „LEŚNIK” Kaczory

 1. Termin i miejsce

22 luty 2014r. (sobota), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Kaczorach

 1. Prawo startu

Dziewczęta i chłopcy:

Roczniki 1997-2000

Roczniki 2001-2002

Roczniki 2003- i młodsi

 1. Kategorie wagowej

Juniorzy mł. (97-00) 38 ,42,46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90

Juniorki mł. (97-00) 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70

Dzieci dziewczęta i chłopcy(-2001- 2002.) Od najniższej, co 3kg, 10 kategorii

Dzieci młodsze razem chłopcy i dziewczynki 2003 – i młodsze 5 kategoriach wagowych

5 Program zawodów

Godz.8.30 do 9.30 waga

Godz. 9.45 do 10.45 weryfikacja i losowanie

Godz. 1100 - otwarcie zawodów i rozpoczęcie walk od kategorii dzieci

 1. Opłata startowa

25,- zł od zawodnik

7 Nagrody i wyróżnienia

Medale - puchary i dyplomy za miejsca I do III w poszczególnych kategoriach wagowych

Puchary i dyplomy dla 5 najlepszych drużyn


8 Postanowienia końcowe

 • Zawody zostaną przeprowadzone na 4 matach, zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowskimi i aktualnym Regulaminem Sportowym PZ Judo.

 • Wszyscy zawodnicy obowiązani są posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki podczas zawodów.

 • Dla zawodników i trenerów przewiduje się ciepły poczęstunek

Pytania dotyczące turnieju można kierować do:

    • Józef Jopek 604- 550- 493

Ze sportowym pozdrowieniema