Szukaj:
 

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY KACZORY ORGANIZUJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KACZORY BADANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE:

  1. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Złośliwych Dolnego Odcinka Przewodu Pokarmowego (badania na krew utajoną – od 50 roku życia)

  2. Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Moczowo – Płciowego Mężczyzn (badanie PSA – od 50 roku życia)

  3. Program Profilaktyczny Schorzeń Układu Oddechowego dla mieszkańców gminy od 18 roku życia (badanie RTG płuc i spirometria dla kobiet i mężczyzn)

Badania dla mieszkańców są bezpłatne ponieważ finansowane są ze środków budżetu województwa wielkopolskiego.

Zainteresowani badaniami mieszkańcy gminy mogą rejestrować się w Urzędzie Gminy w Kaczorach (J.Wojnicka – tel. 67 2842 371 wewn. 43)

BADANIA RTG I SPIROMETRIA ODBĘDĄ SIĘ DNIA

10 lipca 2014 roku (czwartek) od godz. 12oo do godz. 17oo

Wykonawcą tych badań jest Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza.

Badania na krew utajoną oraz badania PSA będą przeprowadzone w sierpniu – dokładny termin zostanie ustalony przez wykonawcę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu o czym mieszkańcy zostaną poinformowani dodatkowym ogłoszeniem

Miejsce postoju ambulansu:

KACZORY (parking przy Przychodni Lekarskiej w Kaczorach ul. Pilska)

Na badania proszę zabrać ze sobą dokument tożsamości.

 


a