Szukaj:
 

Nasi kandydaci do publikacji „Seniorzy Północnej Wielkopolski”

Już po raz siódmy Stowarzyszenie PRO-SENIOR z Piły opracowuje publikację ”Seniorzy Północnej Wielkopolski”, której celem jest promocja osób w wieku senioralnym. Co roku lokalne samorządy typują ze swojego środowiska osoby, których życiowy dorobek i osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia zasługują na ujęcie w niniejszej publikacji. W tym roku z gminy Kaczory wytypowane zostały trzy osoby: Marian Ksycki, Leon Kozera i Mirosław Kopertowicz – społecznicy, którzy przez wiele lat z wielkim zaangażowaniem pracowali na rzecz lokalnej społeczności i których wkład w rozwój gminy widoczny jest do dnia dzisiejszego.

Oto krótka prezentacja naszych kandydatów:


Leon Kozera urodził się w 18 listopada 1950 r. w Krzewinie. W 1968 r. ukończył Zawodową Szkołę Rolniczą w Kaczorach. W 1977 r. przejął gospodarstwo rolne po rodzicach, na którym gospodarował do 2006 r. W 2006 r. przeszedł na rentę.

Był członkiem Kółka Rolniczego w Kaczorach, przewodniczącym Związku Młodzieży Wiejskiej oraz radnym Gminnej Rady Narodowej w latach 1978-1984, 1984-1988, 1988-1990. W przeszłości odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi. W latach 1977-2011 był sołtysem wsi Krzewina. Za 33-letnią działalność na rzecz swojego sołectwa został wielokrotnie wyróżniony przez miejscowe władze samorządowe. Za jego kadencji wybudowano pierwsze drogi asfaltowe oraz rozpoczęto budowę chodnika biegnącego przez wieś. W okresie urzędowania pana Leona zostało założone oświetlenie uliczne, Krzewina została zwodociągowana oraz zaopatrzona w gaz, kanalizację i telefony. Przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych, które poprawiły estetykę budynku WDK i boiska sportowego w sołectwie. Pan Leon był także inicjatorem i organizatorem spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi. Wspólnie z radą sołecką i miejscowym KGW organizował pikniki dla mieszkańców wsi, połączone z obchodami Dnia Dziecka oraz spotkania okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet. Dzięki jego zaangażowaniu w życie wsi i gminy mieszkańcy chętnie brali udział w Gminnym Turnieju Wsi, który do dnia dzisiejszego jest organizowany w Kaczorach. Pan Leon zawsze miał dobry kontakt z mieszkańcami, chętnie pomagał tym, którzy tej pomocy potrzebowali. Był wzorowym gospodarzem. Obecnie nie sołtysuje we wsi, ale mieszkańcy nadal cenią go za niesłabnący zapał w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnego społeczeństwa. Pan Leon ma poczucie zadowolenia, że będąc sołtysem spełnił oczekiwania mieszkańców. Za jego kadencji zrealizowano wszystkie najważniejsze inwestycje i dziś mieszkańcom Krzewiny niczego nie brakuje.

Od 2012 r. pan Leon jest członkiem chóru parafialnego „Głos Przemienienia” w Morzewie. Promuje swoją wieś i gminę, uczestnicząc w licznych przeglądach chórów, organizowanych w różnych zakątkach Polski.

Lubi muzykę i grę na instrumentach muzycznych. Każdą wolną chwilę spędza nad rzeką lub jeziorem, gdzie w otoczeniu pięknej natury oddaje się swojej największej pasji – wędkowaniu.

Wspólnie z żoną Jadwigą, z którą jest w związku małżeńskim od 1971 r. wychował dwójkę dzieci - Andrzeja i Annę. Ma czterech wnuków i jedną wnuczkę.
Motto pana Leona brzmi: „Trzeba pracować, żeby innym żyło się lepiej”.


Marian Ksycki urodził się w Budzyniu 21 listopada 1929 roku.

Posiada wykształcenie zawodowe (szkołę ukończył w 1948 r.). Mieszkał najpierw w Morzewie, a później w Zelgniewie. Przez cały okres oku­pacji ciężko pracował u Niem­ców. Pod koniec woj­ny dostał się do ośrodka szy­bowców w Rzadkowie. Po wojnie pomagał rodzicom przy pracach w rodzinnej masarni. W 1954 roku podjął pracę w dziale kon­traktacji w Zakładach Mię­snych Oborniki. Stamtąd w 1991 roku odszedł na emery­turę. 

W latach 1984-1988 był zastępcą przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, a później przez kolejne cztery latach (1990-1994) radnym Rady Gminy Kaczory i członkiem Zarządu Gminy Kaczory. W latach 1994-1998 był członkiem Komisji Rozwoju Gospodarczego i Praworządności spoza rady. Przez pewien czas pełnił także funkcję prezesa gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowe­go. Członkiem PSL jest to dnia dzisiejszego. Aktywnie działał w Kółku Rolniczym w Kaczorach oraz w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgniewie, gdzie powierzono mu stanowisko komendanta jednostki. Marian Ksycki działał na rzecz lokalnego społeczeństwa w okresie kiedy w gminie realizowane były m.in. takie inwestycje jak: budowa kanalizacji, wodociągów, sieci gazowej, telefonizacja gminy, budowa Wiejskich Domów Kultury, boisk sportowych, rozbudowa szkół wraz z budową sal wiejskich w Śmiłowie i Kaczorach. Miał swój wkład w realizacji tych inwestycji. Przyczynił się także do pozyskania gruntu pod budowę nowego kościoła w Kaczorach.

Marian Ksyc­ki otrzymał wiele od­znaczeń. Najważniejsze z nich to: Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz LOK (1957 r.), Złota Odznaka Honorowa za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego (1982 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1984 r.), Medal 40-lecie Polski Ludowej (1984 .), Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1987 r.).

Przez wiele lat z zamiłowaniem wykonywał zawód rzeźnika. Obecnie w wolnych chwilach lubi czytać książki i gazety.

Wartością w życiu, którą ceni najbardziej jest prawdomówność. Jego credo życiowe brzmi: „Jeśli nie umiesz powiedzieć nic dobrego o drugiej osobie, to nie mów o niej w ogóle”.

 Pan Marian krytykuje brutalność i wulgaryzm polityków w Sejmie. Uważa, że współczesna polityka powinna być spokojniejsza.

  Marian Ksycki dochował się z nieżyjącą już dziś małżonką Marią siódemki dzieci. Wszystkie rozjechały się po okolicy i po świecie. Ma dziewiętnastu wnuków i trzynastku prawnuków. 

Mirosław Kopertowicz urodził się 13 grudnia 1956 r. w Kaczorach.

 

W 1975 r. ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową przy Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, uzyskując zawód mechanika urządzeń kolejowych. Po szkole został zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Pile, gdzie przepracował 13 lat. Przez następne 7 lat był pracownikiem Zakładu Rolnego w Kaczorach, które wchodziło w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Strzelcach. Będąc pracownikiem wyżej wymienionych zakładów prowadził jednocześnie własne gospodarstwo rolne, specjalizujące się w uprawie różnych odmian śliwy. W 1992 r. przeszedł na rentę.

W latach 1998 – 2002 pełnił funkcję radnego w Radzie Gminy Kaczory. Przez 20 lat był sołtysem wsi Rzadkowo (1994-2015). Za jego kadencji w sołectwie wiele rzeczy zmieniło się na lepsze. Znacznej poprawie uległa istniejąca infrastruktura. Wieś została zaopatrzona w gaz i kanalizację. Powstały drogi i chodniki z kostki brukowej betonowej. Przeprowadzono szereg prac remontowych w Wiejskim Domu Kultury i na przyległym boisku sportowym.

Pan Mirosław Kopertowicz od początku pełnienia funkcji sołtysa, koordynował przebieg wszystkich prac remontowych. Wiele zadań wykonał wspólnie z mieszkańcami w czynie społecznym. Przykładami wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć są m.in.: wyrównanie nawierzchni i nawiezienie szlaki na drogach w kierunku łąk i cmentarza parafialnego, renowacja krzyża przydrożnego, położenie płytek, nowej podłogi w WDK, remont ogrodzenia na cmentarzu parafialnym, sadzenie drzew koło WDK.

Będąc sołtysem potrafił zjednać sobie ludzi i zainspirować ich do wspólnego działania. Dowodem na to były dożynki gminne dwukrotnie zorganizowane przez mieszkańców Rrzadkowa, wspólne zbiórki darów dla powodzian i na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wzorowo przygotował wieś do dożynek gminno-powiatowych, które odbyły się w jego sołectwie w 2012 r. Pan Mirosław był także dobrym organizatorem. Integrował mieszkańców wsi podczas pikniku biesiadnego, corocznie organizowanego latem na miejscowym boisku. Umiał zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży, o czym można było się przekonać podczas ferii zimowych, które co roku organizował wspólnie z radą sołecką.

Za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju gminy, a także inicjowanie, organizowanie wielu prac społecznych na rzecz mieszkańców wsi Rzadkowo pan Mirosław otrzymał liczne podziękowania od władz lokalnych. W 2012 r. wygrał konkurs „Sołtys Roku”, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Pile.

Obecnie były sołtys Rzadkowa jest członkiem Klubu Hodowców Rasy Owczarka Niemieckiego. Prowadzi własną hodowlę psów tej rasy. Uczestniczy w wielu wystawach, zajmując w nich czołowe miejsca. Ostatnie wyróżnienie otrzymał w 2014 r. na wystawie owczarków niemieckich w Sieradzu (jego pies został zwycięzcą wystawy). Owczarki niemieckie są jego największą pasją. Z owczarkami niemieckimi związane jest także motto życiowe pana Mirosława:

Pies pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść,

wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością dnia dzisiejszego;

Kiedy wszyscy inni i przyjaciele odejdą on pozostanie przy tobie”

Pan Mirosław wspólnie z żoną Anną wychował dwóch synów – Bartłomieja i Łukasza. Oboje są już dorośli, pracują i mają swoje rodziny. Starszy syn Łukasz ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie na kierunku gazowniczo-wiertniczym, młodszy Bartłomiej z kolei – Wyższą Szkołę Zawodową w Pile na kierunku budowa i eksplantacja maszyn. Dziś pan Mirosław jest szczęśliwym dziadkiem trójki wnucząt.


a