Szukaj:
 

I N F O R M A C J A 

W Ó J T      G M I N Y     K A C Z O R Y

informuje, że w dniu

24 grudnia 2015 r. (czwartek)


Urząd Gminy Kaczory będzie nieczynny.


UWAGA:

W sprawach bardzo pilnych można dzwonić w w/w dniu pod nr telefonu:

67 28 42 865 Wójt Gminy

722323360 Kierownik USC

w godzinach od 8:00 do 15:00.

Kaczory, 08 grudnia 2015 r.


a