Szukaj:
 

Badania za darmo – nie strać okazji!


W Szpitalu Specjalistycznym w Pile trwają badania profilaktyczne mieszkańców powiatu pilskiego, które mają pomóc we wczesnym wykryciu chorób nowotworowych płuc i oskrzeli, jelita grubego oraz sutka. Warto z nich skorzystać tym bardziej, iż są całkowicie bezpłatne. Wystarczy wypełnić ankietę i poczekać na telefon ze szpitala, z informacją czy udało się zakwalifikować na badania.


Badania realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu na obszarze powiatu pilskiego – profilaktyka chorób nowotworowych”. Są całkowicie bezpłatne, ponieważ Powiat Pilski pozyskał na ich realizację dofinansowanie w wysokości 2,2 mln złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz z budżetu państwa. Podstawowym celem projektu jest stworzenie możliwości wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i większej skuteczności ich leczenia wśród mieszkańców powiatu pilskiego. W ramach programu prowadzone są bezpłatne badania w następujących kierunkach:

Nowotwór sutka

W ramach profilaktyki raka piersi i sutka mieszkanki powiatu mają dostęp do następujących badań:

 • badanie mammograficzne pod nadzorem lekarza,

 • badanie USG piersi,

 • konsultacja onkologiczna,

 • biopsja piersi wraz z konsultacją onkologiczną,

Kto może skorzystać z badań?

 • wszystkie kobiety w wieku 35-49 lat, ze szczególnym wskazaniem kobiet, u których występował rak piersi wśród członków rodziny;

 • kobiety w wieku 65+ lat, u których występował nowotwór inny niż nowotwór piersi.

Nowotwór jelita grubego

W ramach profilaktyki raka jelita grubego mieszkańcy powiatu pilskiego mają dostęp do następujących badań:

 • morfologia z rozmazem,

 • badanie kału na krew utajoną,

 • badanie jelita grubego – kolonoskopia wraz z konsultacją lekarską.

Po wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych lekarz internista, w przypadku niepokojących wyników, kieruje na kompleksowe badania jelita grubego.

Kto może skorzystać z badań?

 • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat, bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie, które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także chudnięcie lub anemia bez znanej przyczyny;

 • osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Nowotwór płuc i oskrzeli

W ramach profilaktyki raka płuca mieszkańcy powiatu mają dostęp do następujących badań:

 • morfologia z rozmazem – ogólne badanie krwi,

 • CEA 15, Cyfra 21-1 – markery nowotworowe z krwi,

 • konsultacja internistyczna,

 • tomografia komputerowa niskodawkowa (z kontrastem),

 • konsultacja onkologiczna.

Po analizie badań laboratoryjnych osoby z nieprawidłowymi wynikami badań są zapraszane na poszerzenie diagnostyki w formie tomografii komputerowej niskodawkowej z kontrastem. Skierowanie na to badanie wystawia po konsultacji lekarz internista. Wyniki tomografii komputerowej budzące podejrzenie zmian nowotworowych konsultowane są z lekarzem onkologiem.

Kto może skorzystać z badań?

 • osoby w wieku 35-69 lat, palący średnio 1 paczkę papierosów dziennie przez 20 lat;

 • osoby w wieku 50-69; jeżeli osoba niepaląca jest małżonkiem/małżonką osoby palącej papierosy.

***

Zgłoszenia na badania przyjmowane są w Szpitalu Specjalistycznym w Pile (kancelaria szpitala, parter, pok. nr D 14), w Starostwie Powiatowym w Pile (pok. 314), w gabinetach lekarzy rodzinnych, w urzędach miast i gmin całego powiatu pilskiego. Osoby, które zgłoszą się na badania otrzymają do wypełnienia ankietę. Ankietę można pobrać również na stronie www.zdrowie.powiat.pila.pl. Szczegółowych informacji udziela Wydział Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Pile tel. 67 210 93 15 lub Szpital Specjalistyczny w Pile 67 210 62 06.a