Szukaj:
 

OGŁOSZENIEOśrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu, na podstawie porozumień zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przeprowadzi akcję nieodpłatnych badań profilaktycznych dla Mieszkańców Gminy Kaczory od 50 roku życia.

Badania będą dotyczyć:

Profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (rak jelita grubego)

oraz

Profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu moczowo – płciowego mężczyzn (prostata)


W dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 13.35

w salce Urzędu Gminy w Kaczorach (piwnica)

przeprowadzone zostanie SPOTKANIE EDUKACYJNE


Podczas spotkania, zainteresowanym uczestnikom zostaną rozdane specjalne probówki do przygotowania materiału do badań.


Natomiast

W dniu 02 sierpnia 2016 r. od godz. 09.00 do 13.00

W salce Urzędu Gminy w Kaczorach (piwnica)

przeprowadzone zostaną BADANIA KRWI oraz ODBIÓR KAŁÓWEKInformacje dodatkowe:

- na wszystkie badania należy zabrać ze sobą Dowód Osobisty

- wyniki zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na wskazany przez pacjenta adres

- zapisy przeprowadzane są w Urzędzie Gminy w Kaczorach nr tel. 67 2842371 wewn. 43 (J.Wojnicka)
a