Szukaj:
 

OGŁOSZENIE

RADA GMINY KACZORY

zawiadamia mieszkańców Gminy Kaczory, że

w dniu 26 sierpnia 2016 r. o godz. 12oo (piątek)

w sali narad Urzędu Gminy Kaczory

odbędzie się XIV sesja Rady Gminy.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ mgr inż. Stefan Kowal


 

Porządek XIV sesji:


 1. Sprawy porządkowe.

 2. Interpelacje i zapytania radnych.

 3. Informacja nt. działalności w minionym okresie:
  -
  przewodniczących Komisji,
  -
  Wójta.

 4. Informacja przedstawiciela Zarządu Zlewni Noteć w Bydgoszczy w sprawie zalania łąk nadnoteckich na terenie Gminy Kaczory przez wylew rzeki Noteć.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Śmiłowo - rejon ulicy Łącznej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kaczory.

 8. Informacja dyrektora Przedszkola w Morzewie oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Morzewie o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny.

 9. Zapytania i wolne wnioski.

 10. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

 11. Zakończenie.a