Szukaj:
 

Kontakty
 

Kontakty

 

 

Urząd Gminy w Kaczorach
ul. Dworcowa 22
tel. (67) 2842 371 / 2, fax (67) 2841 233
sekr. Wójta: (67) 2842 156

e-mail:
sekretariat@kaczory.com.pl

promocja@kaczory.com.pl

Apteka
ul. Pilska 2, tel (67) 2842 847
w internecie:
http://www.apteka.kaczory.net.pl

Bank Spółdzielczy
ul. Nowe Osiedle 3, tel. (67) 2842 291

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Pilska, tel. (67) 2842 229

e-mail: gokkaczory@op.pl
w internecie:

http://www.gokk.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 22, tel. (67) 2842 371 (31)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworcowa 22, tel. (67) 2842 371 (35), tel. (67) 2842 371(32) 
e-mail:
Pomoc społeczna: gopskaczory@op.pl
Zaliczka alimentacyjna, świadczenia rodzinne: sr@kaczory.com.pl

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Śmiłowie
Śmiłowo, os.Sportowe 1, tel. (67) 2838 712, fax. (67) 2841 233  

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Dworcowa 22, tel. (67) 2842 191

Nadleśnictwo Kaczory
ul. Kościelna 17, tel. (67) 2831 461 / 2
w internecie:
http://www.pila.lasy.gov.pl/kaczory

Ochotnicza Straż Pożarna
pl. Jana Pawła II, tel. (67) 2842 673
www.straz-kaczory.osp.org.pl

Poczta Polska Urząd Pocztowy
ul. Dworcowa 22, tel. (67) 2831 437

Posterunek Policji
pl. Jana Pawła II, tel. (67) 353 18 30

Przychodnia Lekarska
ul. Pilska 2, tel. (67) 2831 517

Punkt Weterynaryjny
ul. Krótka 1, tel. (67) 2842 307

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
ul. Dworcowa 22, tel (67) 2842 371 (47)

Oczyszczalnia Ścieków Kaczory
tel (67) 2842 252

 

 

 

 


a