Szukaj:
 

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kaczorach

21 lipca dokonano oficjalnego otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kaczorach. Inwestycja kosztowała około 8,5 mln zł i była jedną z najważniejszych zadań zaplanowanych przez miejscowy samorząd w ostatnich latach. Otwarcie oczyszczalni nastąpiło poprzez symboliczne przecięcie wstęgi. Czynności tej dokonali:

przedstawiciele władz gminy, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonawcy inwestycji, pracownicy Urzędu Gminy i Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach.

Podczas okolicznościowej przemowy Brunon Wolski - wójt gminy Kaczory zwrócił uwagę na konieczność modernizacji oczyszczalni, która wynikała przede wszystkim z wymogów dotyczących ochrony środowiska oraz przestarzałości technologii, zastosowanej przy budowie oczyszczalni oddanej do użytku w 1994 r. - Oczyszczalnia ścieków w Kaczorach wybudowana została w 1994 r. i była jedną z pierwszych oczyszczalni wybudowanych w naszym powiecie. Technologia zastosowana wówczas przy jej budowie była bardzo dobra i na tamte czasy spełniała wszystkie wymogi. Jednak po ponad dwudziestu latach użytkowania zastosowane rozwiązania technologiczne stały się przestarzałe i pojawiła się konieczność modernizacji oczyszczalni. Do prac nad przygotowaniem dokumentacji przystąpiliśmy jeszcze, gdy budowany był basen w Kaczorach. W 2012 mieliśmy przygotowaną całą dokumentację i otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. 30 czerwca 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego i Mercomp Sp. z o.o. ze Szczecina. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni nastąpiła w latach 2015-2017 według projektu firmy ECO TREATMENT z Gniezna. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym zmodernizowana oczyszczalnia ścieków jest obiektem nowoczesnym, dostosowanym do zmian klimatu, w pełni spełniającym obowiązujące przepisy prawa krajowego i unijnego. Atutem zaproponowanych rozwiązań jest także wysoka efektywność ekologiczna – mówił wójt gminy.

Włodarz gminy podkreślił, że jest to bardzo ważna inwestycja, która umożliwi dalszy rozwój gminy. Dziękował za dobrą współpracę przy realizacji zadania wykonawcom inwestycji oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił gminie pożyczki na preferencyjnych warunkach na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni. Dzięki ww. wsparciu gmina zachowała płynność finansową podczas inwestycji i mogła realizować jednocześnie inne zadania zaplanowane w budżecie. Specjalne podziękowania skierował także do: projektanta, kierownika budowy, inspektorów nadzoru, kierowników robót poszczególnych branż, pracowników Urzędu Gminy i Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach, najbardziej zaangażowanych przy realizacji tej inwestycji.

Podczas okolicznościowych przemówień głos zabrali także zaproszeni goście. Marek Baumgart - zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dziękował radnym gminy za podjęcie tak odważnej decyzji, która świadczy o dojrzałości i trosce o środowisko naturalne, natomiast Radosław Czarny – Kropiwnicki - wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego życzył by zmodernizowana oczyszczalnia służyła mieszkańcom gminy bezawaryjnie jak najdłużej.

Po oficjalnych przemowach obiekt poświęcony został przez ks. Andrzeja Czerwińskiego – proboszcza parafii w Kaczorach. Następnie uczestnicy uroczystości zwiedzali przebudowany i zmodernizowany obiekt. Wyczerpującej informacji na temat technologii oczyszczania ścieków udzielili wykonawcy zadania – wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego „INFRA” Sp. z o.o. z Gorzowa Wielkopolskiego Radosław Czarny – Kropiwnicki i wiceprezes Zarządu Mercomp Sp. z o.o. ze Szczecina Piotr Zarzycki.


 

 

 

 

 

 


a